Mynt



Tjeckiska mynt har valörer 1, 2, 5, 10, 20 och 50 kronor.

På baksidan av alla mynt finns det tjeckiska, dubbelsvansade lejonet, påskrift

Česká republika samt myntets årtal.


Sedlar


Format: 140 x 69

Karl IV

Tjeckisk kung, 1316-1378


Format: 158 x 74

František Palacký

Historiker, 1798-1876

Format: 146 x 69

Jan Amos Komenský

Präst och pedagog, 1592-1670


Format: 158 x 74

Ema Destinnová

Operasångerska, 1878-1930

Format: 152 x 69

Božena Němcová

Författarinna, 1816-1862


Format: 170 x 74

Tomáš Garrigue Masaryk

Filosof, sociolog och politiker.

Tjeckoslovakiens förste president, 1850-1937


Samtliga sedlar är designade av Oldřich Kulhánek.


Dagens kurs

Source: ExchangeRates.org.uk
Source: ExchangeRates.org.uk