Comenius (Jan Ámos Komenský)


Johannes Amos Comenius

(1592-1670)

Comenius är grundaren av den moderna pedagogiken och begreppet "folkskolan". Han förespråkade realistiska undervisningsmetoder och en skola - även för flickor - fylld av "ljus och glädje".

Sina idéer om språkundervisningen uttryckte han genom att utge den första moderna läroboken Orbis Sensualium Pictus.

Denna bok fick en oerhörd spridning och 1642 bjöd Louis de Geer Comenius till Sverige för att framlägga sina tankar för Axel Oxienstierna.

 


Första upplagan med latinsk och svensk text utgavs i Riga 1683, året därpå utkom en upplaga i Åbo, och en ny utkom i Stockholm 1716. En "förbättrad" upplaga med latinsk/svensk/fransk text utgavs 1775, och omtrycktes 1796.