Defenestration


Defenestration

(på tjeckiska Defenestrace)

av latinets "de fenestra", dvs.

"ut genom fönstret".


Utrikesministern Jan Masaryk, kastades den 10.3.1948 ut genom fönstret på Utrikesdeparte-

mentet. Detta var dock ingen defenestration utan ett regelrätt mord utfört av den kommunistiska hemliga polisen.

Det tjeckiska språket har ett eget ord - defenestrace - för den tjeckiska traditionen att visa sitt missnöje med politiker och andra myndighetspersoner genom att slänga dessa ut genom ett fönster.

Den så kallade Första defenestrationen utspelades den 30.7.1419 då husiterna [»Jan Hus] kastade ut rådmännen genom ett fönster på Nya stadens rådhus och startade därmed en revolution. Denna defenestration följdes av en till, den 24.9.1483, som också bottnade i husiternas missnöje med stadens rådmän.

Den mest berömda är dock den så kallade Andra defenestrationen, den 23.5.1618 då ledarna för den oppositionella tjeckiska adeln kastade Habsburgarnas ståthållare J. Bořita z Martinic, V. Slavata z Chlumu och skrivaren Fabricius ut genom ett fönster på Pragborgen.

Denna händelse startade nämligen ett tjeckiskt adelsuppror och därigenom det Trettioåriga kriget.