Helige Václav


Helige Václav (ca 907 - 929), son till furste Vratislav I och Drahomíra arbetade ivrigt för kristendomens utbredning och började i Prag bygga en katedral. Hans religiösa iver väckte dock missnöje och han mördades av sin bror Boleslav.

 

Václav helgonförklarades och är idag Böhmens skyddshelgon och det tjeckiska landets patron.

 

Det förklarar också varför så många tjecker, t.ex. Havel och Klaus heter Václav i förnamn.
Staty på Václavplatsen framför Nationalmuséet.

 

Tjeckiska regenter
En intressant parafras på den Helige Václavs ryttarstaty hittar ni i passagen Lucerna på Václavplatsen.

Här vände skulptören David Cerný upp och ner på Vávlavs häst - kanske som en kommentar till den tjeckiska historien.

 

Foto: Sven Johansson