Husiterna


Husiternas banér med kalken
Husiternas banér med kalken

Efter Jan Hus död 1415 börjar en reformrörelse ta form. Husiterna, som rörelsens anhängare kallar sig kräver social rättvisa och vänder sig mot den katolska kyrkans makt och förfall. Rörelsens centrum är staden Tábor i södra Tjeckien som Husiterna grundar 1420.


De fyra Pragartiklarna
De fyra Pragartiklarna

Till Husiterna ansluter sig folk från det tjeckiska samhällets alla skikt, borgare och adel formulerar rörelsens krav i de s.k. Fyra Pragartiklarna: friheten att predika Guds ord, friheten att ta emot nattvarden "under bägge formerna"*, förbud mot prästerskapets världsliga makt och lika straff för dödssynderna oavsett samhällsklassen.

 

* "under bägge formerna" (sub utraque specie) kallades kravet att nattvarden skulle ges även till lekmän och till barn omedelbart efter dopet.


Påven och kung Sigismund försökte bryta med vapenmakt Husiternas inflytande genom att upprepade gånger utlysa ett Korståg.

Husiternas moderna och effektiva krigföring under ledning av den legendariske Jan Žižka kunde dock stoppa alla dessa försök.

Zizka misste först ett öga och så småningom även det andra. Han dör 1424 utan att någonsin förlora ett slag.

Hans soldater kallar sig efter hans död "sirotci", dvs. föräldralösa.

Efter en spricka mellan den radikala, fattigare delen av Husitrörelsen och rörelsens borgare och adel slutade i ett inbördes slag vid Lipany, 30 maj 1434. Den moderata flygeln vinner slaget med hjälp av katolikerna och nattvarden "under de bägge" tillåts i Böhmen och Mähren.

Husitiska kyrkan finns i än i dag i Tjeckien, en av dess kyrkor står vid Gamla stads torg (S:t Nikolaus - Svatý Mikuláš)


Efter en spricka mellan den radikala, fattigare delen av Husitrörelsen och rörelsens borgare och adel slutade i ett inbördes slag vid Lipany, 30 maj 1434. Den moderata flygeln vinner slaget med hjälp av katolikerna och nattvarden "under de bägge" tillåts i Böhmen och Mähren.

Husitiska kyrkan finns i än i dag i Tjeckien, en av dess kyrkor står vid Gamla stads torg (S:t Nikolaus - Svatý Mikuláš)

Pavéza - rikt dekorerad sköld för fotsoldater (mitten av 1400-talet)

Husiternas fältslag

1420 - 1:a av påvens korståg förlorar slaget vid berget Vítkov i Prag.

1420 - Husiterna vinner över Sigismunds här vid Vyšehrad.

1421 - 2:a korståget förlorar slaget vid Žatec.

1422 - Husiterna vinner över Sigismunds ungerska armé.

1424 - Jan Žižka vinner över en union av adeln och Prags armé.

1426 - 3:e korståget. Husiterna vinner vid Ústí nad Labem över den Sachsiska hären.

1427 - 4:e korståget flyr utan kamp vid Tachov.

1431 - 5:e korståget, det sista och största som skickades mot Husiterna. Korståget jagas åter på flykt vid Domažlice.

1434 - Slaget vid Lipany - inbördes slag mellan radikala och moderata Husiter.