Karls universitet


Karls universitet i Prag grundades 1348 av Karl IV, tjeckisk kung och tysk-romersk kejsare.

Därigenom har det blivit det äldsta universitetet norr om Alperna och öster om Paris.

Karls universitet blev väldigt populär bland svenska studenter, en tid fanns här flera svenskar än vid universitetet i Paris.

Karls universitet ursprungliga byggnad hittar du i närheten av Gamla stads torg, bredvid Ständernas teater.

 

Karl IV

Ur Karl IV:s privilegiebrev

... Och då, för att konungarikets trogna invånare, som ständigt törstar efter vetandets frukter, inte skall behöva i främmande länder utbedja sig allmosor, utan hittar i konungariket ett bord dukat med undfägnat och så att dem, som kännetecknas av infött skarpsinne och mer än så, blir genom kunskap av vetenskap bildade, och blir aldrig mer tvungna, och kan som onödigt betrakta, att söka vetenskap i avlägsna trakter, vända sig till främmande nationer, eller för att deras iver blir stillad, i främmande länder tiga, utan att dem nu kan sätta ära i att bjuda andra från utlandet till sig och låta dem dela den ljuva doften och den stora tacksamheten.