De tjeckiska kungarnas kronjuveler


S:t Václavs krona

Kronan tillverkades på order av Karl IV och användes första gången vid hans kröning 1347.

Karl IV tillägnade kronan den helige Václav för att användas av alla hans efterträdare på den tjeckiska tronen.

Kronan som väger 2,5 kilo är tillverkad av 21- och 22-karats guld och besatt med 19 safirer, 44 spineller, 1 rubin, 30 smaragder och 20 pärlor. Diameter är, liksom höjden, 19 cm.

 Den helige Václavs krona är den viktigaste symbolen för den tjeckiska statsbildningen.

 


Riksäpplet

Riksäpplet är 22 cm högt, tillverkat av 18-karats guld, vikt 780 gram. På ringen under korset står skrivet: DOMINE IN VIRTUTE TUA LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT (Herre, kungen gläder sig över din makt och jublar över din hjälp).


Spiran

som är 67 cm lång väger 1013 gram och är utsmyckad med 4 safirer, 5 spineller och 62 pärlor.


Kröningskappan

Kröningskappan är av luxuös silkesväv där mönstret utgörs av silkestråd som viras runt med platt guldtråd.

Hela kappan är kantad med kungarnas päls - hermelin.

Forskare daterar kappans ursprung till 1617 då Ferdinand II kröntes till tjeckisk kung.


De 7 nycklarna


Traditionen med de 7 nycklarna påbörjades när Leopold II 1791 gick med på de tjeckiska ständernas begäran att flytta de tjeckiska kronjuvelerna tillbaka från Wien till Prag.

Kronjuvelerna placerades i ett rum i S:t Vít-katedralen som skyddades av en järndörr med fem nycklar. Inne i rummet låg juvelerna i ett skåp med två nycklar som gavs till två kronjuvelväktare.

Även om kronjuvelerna senare flyttades till en annan plats, som anses för övrigt vara landets mest svårforcerade, traditionen med de 7 nycklarna lever än idag.

När kronjuvelerna skall tas fram måste alla 7 ägare av nycklarna vara närvarande:

Republikens president

Premiärministern

Prags ärkebiskop

Riksdagens talman

Senatens ordförande

Katedralens dekanus

Prags borgmästare

Det är dock ingen ansträngande uppgift eftersom kronjuvelerna ställs ut ytterst sällan - under hela förra århundrade har detta skett endast vid nio tillfällen.

Det är bara Tjeckiens president som får bestämma om och när de kungliga kronjuvelerna skall ställas ut.