Prags historia


efter 870

efter 926

900-talet

965

973

1085

 

1172

 

efter 1230

1257

kring 1320

1338

1344

1346 - 1378

 

1348

 

1583 - 1611

 

1784

 

1945

Pragborgen grundas

S:t Víts rotunda på Pragborgen grundas

Borgen Vyšehrad grundas på andra sidan Moldau

Första vittnesmålet om Prag av köpmannen Ibrahim Ibn Jacob

Prag blir biskopsdöme

Prag upphöjs till Kunglig stad - sätet för den första tjeckiska kungen Vratislav I

Bygget av den andra äldsta stenbron i centrala Europa - Judithbron - avslutas

Gamla Staden grundas

Lillsidan grundas

Pragborgen byggs ut

Grundas Gamla Stans rådhus - staden får allt större betydelse

Prags biskopsdöme upphöjs till Ärkebiskopsdöme

Karl IV:s regeringstid - Prag blir huvudstaden för det Tjeckiska konungariket och det Romerska kejsarriket

Karlsuniversiteten - den första universiteten i centrala Europa - grundas. Den Nya Staden grundas

Kejsare Rudolf II blir Tjeckiens konung och väljer Prag till sitt säte. Prag blir centrum för kejsardömets sociala och kulturella liv

Fyra hitintills självständiga stadsdelar - Hradcany, Lillsidan, Gamla Staden och Nya Staden - slås samman

Prags uppror mot den tyska ockupationsmakten, den sovjetiska armén befriar staden