Tomáš Garrigue Masaryk


Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) blev 1918 Tjeckoslovakiens förste president.

Masaryk föddes i en arbetarfamilj nära den slovakiska gränsen. Han studerade filosofi och sociologi vid universitetet i Wien där han också blev docent på sin avhandling om självmord.

1882 kallades han till en professur i filosofi och sociologi vid universitetet i Prag.

 

1914 går Masaryk i exil för att organisera kampen mot den habsburgska, Österrikisk-Ungerska monarkin. 1916 grundar han i Paris tillsammans med E.Beneš och M.R.Štefánik det Tjeckoslovakiska nationalrådet som 1918 omvandlas till Tjeckoslovakiens provisoriska regering.


1918 reser Masaryk över Sibirien och Japan till USA för att där för president Wilson förklara det tjeckoslovakiska frihetsprogrammet. 18 oktober 1918 proklamerar han i USA Tjeckoslovakiens självständighet genom den s.k. Washingtondeklarationen.

T G Masaryk på amerikansk frimärke
T G Masaryk på amerikansk frimärke