Theresienstadt (Terezín)


Den s.k. Lilla fästningen byggdes på slutet av 1700-talet där Elbe möter floden Ohře, som en del av ett större militärt försvarskomplex och benämndes Terezín till minnet av den österrikiska kejsarinnan Maria Teresia (1717 - 1780).

Terezín användes från första början som fängelse för frihetskämpar inom det österikiskt-ungerska imperiet, en av fångarna var Gavrila Princip som 1914 mördade Ferdinand d´Este i Sarajevo.

Gestapo började använda Lilla fästningen som fängelse i juni 1940. Under kriget passerades fängelset av 32.000 människor, huvudsakligen tjecker men även ryssar, polacker, tyskar och engelska och franska krigsfångar.


Judiskt bönerum i Terezins getto

 

Koncentrationslägret för judar kallas Ghetto Terezín. 140.000 män, kvinnor och barn passerade genom lägret under krigets lopp. 35.000 människor har dött i Terezín till följd av hunger, sjukdomar och den behandlingen som dem utsattes för.

Krematoriet i Terezins getto

 

Från 1942 skickades transporter från Terezín till utrotningslägret Auschwitz. I krigets slutskede flyttade tyskarna ytterligare 15.000 fångar till Terezín från andra koncentrationsläger när fronten närmade sig.


Terezín är belägen i norra Böhmen, vid bilvägen från Sverige till Prag.

Guidad tur till Terezín beställer du genom PragInfo:

Guidade turer

 

Mera om Terezín kan du läsa på muséets hemsida:

Památník Terezín