Tycho Brahe


Tycho Brahe (1546-1601)
Tycho Brahe (1546-1601)

Efter en brytning med Kristian IV lämnade astronomen Tycho Brahe 1597 sina observatorier Uraniborg och Stjärneborg på Ven och flydde med sina instrument ur landet. 1599 kallades han av Rudolf II till kejserlig astronom i Prag där han vistades fram till sin död 1601.

Uraniborg på Ven
Uraniborg på Ven

Tycho Brahes gravsten i Týnkyrkan i Prag

 

Tycho Brahe ligger begraven i Týnkyrkan på Gamla Stads torg.

 

Rudolf II