Albrecht von Wallenstein


Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna är i Sverige mera känd under det tyska namnet Albrecht von Wallenstein.

Genom ett skickligt manövrerande under det trettioåriga kriget steg Albrecht z Valdštejna snabbt i graderna och samlade på sig både titlar och förmögenheter som konfiskerades från den tjeckiska protestantiska adeln efter slaget på Vita Berget 1620.

Som arkitekt anställde Valdstejn 1623 italienaren Andrea Spenza med det uttalade önskemålet att palatset skulle inte enbart överskugga alla andra palats i Prag utan tävla i storlek och skönhet med självaste Pragborgen.

Så småningom blev Valdštejns strävanden efter en egen maktposition för mycket även för kejsaren Ferdinand II som lät några officerare mörda Valdštejn 1634 i Cheb.


Idag används palatset av den tjeckiska senaten men turister kan besöka Stora salen, Riddarsalen, Förmaket, Audienssalen och den Mytologiska gången.

 

Statyerna i parken är endast kopior, originalen fraktades under trettioåriga kriget på order av drottning Kristina till Stockholm där man kan se dem på Drottningholm.

Parken i Wallensteinska palatset
Parken i Wallensteinska palatset