Snus i Prag


Tyvärr !!!

I och med Tjeckiens inträde i den Europeiska Unionen har försäljningen av snus stoppats, eftersom det är bara Sverige som har undantag från denna regel.

Tänk på det och köp all snus du behöver inför resan!