Judisk Prag


Judarna har varit bosatta i Prag i mer än 1000 år och de många synagogerna i stadsdelen Josefov (Gamla Staden) vittnar om den rika kulturen i den judiska staden.

Gammalnya synagogan, som byggdes kring år 1270, är i dag den äldsta synagogan i Europa.

 

Kom ihåg att vid besöket i Gammalnya synagogan täcka huvudet enligt judisk sed.


Den judiska begravningsplatsen rymmer över 12.000 gravstenar då man blev, i brist på utrymme, tvungen att begrava människor ovanpå varandra.

Den mest besökta graven tillhör Rabbi Jehuda Löw ben Bezalel (1520-1609), en framstående tänkare. Rabbi Löw figurerar i många legender, framförallt som skaparen av en konstgjord människa - Golem.

 

Rabbi Löw och Golem


Lägg märke till tornuret på Judiska rådhuset (på bilden i nedre högra sidan) som Apollinaire skriver om i dikten "Zone":

 

Visarna på klockan i judekvarteret går baklänges

Och själv går du sakta bakåt genom ditt liv

Davidstjärnan över ingången till det judiska rådhuset. I dess mitt ser man den svenska hjälmen från trettioåriga kriget som judarna fick placera där med tillstånd av kejsaren - som tack för att dem hjälpte till att stoppa den svenska armén på Karlsbron.