Karlsbron


Karlsbron byggdes under Karl IV:s regeringstid. Bygget påbörjades år 1357 som ersättning för den äldre Judithbron som rasade under högvattnet 1342.

Det berättas att Karl IV gav till bönderna runtomkring Prag order att leverera färska ägg som sedan blandades i murbruket - för att göra konstruktionen starkare.

Sanning eller legend - Karlsbron står där än idag.

På Karlsbron utkämpades 1648 hårda strider mellan den svenska armén och Gamla stads befolkning - svenskarna lyckades dock aldrig att ta sig över bron.Den 9 juli 1357, kl. 5:31 på morgonen har Karl IV, kung av Böhmen och tyskromersk kejsare, lagt grundsten för den nya stenbron i Prag.

Tidspunkten var noga beräknad för att få fram ett lyckobringande symetriskt nummer: 1357 (år), 9 (dag), 7 (månad), 531 (tid).

Alltså 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1.

Karlsbron 1357-2007

Frimärke utgivet av det tjeckiska postverket till 650-års jubileum.


Statyer på Karlsbron


1. S:t Ives [M.B.Braun, 1711]

2. Jungfru Maria och S:t Bernard [M.V.Jäckel, 1709]

3. S:ta Barbara, S:ta Margareta och S:ta Elisabeth [F.M.Brokoff, 1707]

4. Jungfru Maria, S:t Dominicus och S:t Thomas [av Aquino] [M.V.Jäckel, 1708]

5. Pietà [E.Max, 1859]

6. Korsfästelsen [Hans Hillger, 1629 och E.Max, 1861]

7. S:t Josef [J.Max, 1854]

8. S:t Anna [M.V.Jäckel, 1707]

9. S:t Frans Xaver [F.M.Brokoff, 1711]

10. Kyrillos och Methodios [K.Dvorák, 1938]

11. S:t Kristoforos [E.Max, 1857]

12. Johannes Döparen [J.Max, 1857]

13. S:t Francisco Borgia [F.M.Brokoff, 1710]

14. S:t Norbert, S:t Václav och S:t Sigismund [J.Max, 1853]

15. S:t Ludmilla [M.B.Braun, 1730]

16. S:t Johannes av Nepomuk [J.Brokoff m.fl., 1683]

Plattan som markerar platsen där S:t Johannes kastades i vattnet sägs vara lyckobringande - ta på den!

17. S:t Franciskus av Assisi [E.Max, 1855]

18. S:t Antonius av Padua [J.O.Mayer, 1707]

19. S:t Vincent Ferrarius och S:t Procopius [F.M.Brokoff, 1712]

20. S:t Judas av Taddeus [J.O.Mayer, 1708]

21. S:t Nicolaus [J.B.Kohl, 1708]

22. S:t Augustin [J.B.Kohl, 1708]

23. S:t Luitgard [M.B.Braun, 1710]

24. S:t Gaetano av Tiene [F.M.Brokoff, 1709]

25. S:t Adalbert [J.M.Brokoff, 1709]

26. S:t Filip Benitus [M.B.Mandl, 1714]

27. S:t Johannes av Matha, S:t Felix av Valois och S:t Ivan [F.M.Brokoff, 1714]

28. S:t Vitus [F.M.Brokoff, 1714]

29. S:t Václav [K.Böhm, 1858]

30. Jesus med S:t Cosmas och S:t Damianus [J.O.Mayer, 1709]


Bruncvík - bakom statyn nr 19 står, utanför Karlsbron, på en pelare en staty som visar kungasonen Bruncvík. Enligt legenden hjälpte han ett lejon i kampen mot en drake. Sedan dess, sägs det, finns ett lejon i det tjeckiska riksvapnet.

 


Några viktiga datum i Karlsbrons historia


22 och 23. juli 1432

Högvatten river bron på tre ställen och skadar fem pelare. Bron repareras inte förrän år 1503.

 

21 juni 1621

Huvuden av 12 av de 27 tjeckiska adelsmän som avrättades på Gamla stads torg sätts upp på Gamla stads brotorn. Huvudena tas ner 1631.

 

25 juli 1648

Svensk armé besätter Pragborgen och Lillsidan. Pragborna stoppar svenskarna på Karlsbron och räddar därmed Gamla staden.

 

1705-1714

Bron utsmyckas med statyer, sammanlagt 27 stycken.

 

23 november 1815

Avgift för broövergång avskaffas.

1870

Bron börjar kallas för Karlsbron - tidigare kallades den Stenbron eller Pragbron.

 

4 september 1890

Högvatten river bron på tre ställen och förstör två pelare.

 

1905 - 1908

Bron trafikeras av spårvagn som förses med elström underifrån.

 

1965

Biltrafik på bron stoppas.

 

14 augusti 2002

Karlsbron klarar av det värsta högvattnet utan att skadas.

 

2007, Karlsbron 650 år

Komplett rekonstruktion av Karlsbron.