Klementinum


Klementinum är Prags andra största byggnadskomplex (2 ha) efter Pragborgen.

Även om de flesta turister passerar Klementinum på sin väg mot eller från Karlsbron är det få som upptäcker denna oas.

Klementinum har tre huvudingångar, en av dem hittar du bredvid den gamla jezuitkyrkan S:t Salvator mittemot Karlsbrons fäste i Gamla stan.


När jesuiterna skulle år 1555 bygga i Prag ett nytt gymnasium och akademi valdes denna plats på grund av sitt centrala läge och storlek - 2 hektar. Här fanns sedan 1227 dominikanernas kloster och S:t Kliment-kyrkan som förstördes under husitkrigen.

På 1660 och -70-talet byggdes renoverades byggnaderna och 1593 fogades nya hus till komplexet. 1618 utvisades jesuiterna från Prag men återvände redan två år senare för att leda katoliciseringen av landet efter protestanternas förlust i slaget på Vita berget 1620.


1620 har Jesuiterna övertagit även styrningen av Karls universitet och prästseminariet och undervisningskomplexet i tidig- och högbarock som vi känner det idag började byggas 1653.

Bygget, som slutligen bestod av salar för undervisning, ett tryckeri som då var landets största och utrymmen för religionsutövning fortsatte fram till år 1726.

 

Spegelkapellet från 1724 har fått sitt namn efter de många speglarna som det utsmyckades med. Idag är Spegelkapellet en populär konsertsal.


1773-1777 lämnar jesuiterna Klementinum men universitet och biblioteket stannar kvar. 1781 bildas Národní Knihovna (Nationalbiblioteket) som finns i Klementinum än idag.

Under revolutionsåret 1848 tjänade Klementinum som ett fort för studenter som trotsade general Windischgrätz armé.

Euklides "Elementa"

Handskrift från 1400-talet


Meteorologiska observatoriet


Det astronomiska tornet

I Klementinum finns också Prags äldsta meteorologiska mätstation. Systematiska mätningar av temperaturer osv. har utförts här sedan 1752.

Det astronomiska tornet i Klementinum byggdes samtidigt med Spegelkapellet och barockbiblioteket.

Ursprungligen var det ett utsiktstorn som efter hand utrustades med astronomiska instrument efter ritningar av professor och jesuit Jan Klein.

Jesuiterna bestämde Prags meridian och 12-slaget meddelades från tornet med ett kanonskott ännu på 1930-talet.

Tycho Brahe framför tornet (Brahe har dock varit död i mer än 170 år när tornet restes!)