Prags trottoarer


När du är i Prag - se inte bara framför dig och uppåt mot de vackra byggnaderna.

Sänk också blicken för att njuta av Prags trottoarer som är små, ofta förbisedda konstverk med varierande mönster - konstverk som inte finns i någon annan stad i världen.

Varje gatusten är ungefär 5 x 5 x 5 cm - räkna själv ut hur många stenar som täcker Prags alla trottoarer! Och hur många fotsteg det behövs för att slipa dem blanka!