Prags resning, 5 maj 1945


På många ställen i Prag kan man se på husväggar uppsatta minnestavlor daterade mellan 5 och 9 maj 1945.

Dessa tavlor hedrar offer för Prags resning mot den tyska armén i slutet av andra världskriget.

Trots att Hitler begick självmord redan den 30 april vägrade soldaterna i SS-Panzer Division "Das Reich" och Waffen-SS Panzergrenadier Division "Wallenstein" lägga ner vapen.

Den 5 maj 1945 började Prags resning mot ockupanterna som slutade med att tyskarna lämnade staden inför den annalkande Röda Armén.

Fler än 1.600 tjecker offrade sina liv på barrikaderna och gatorna i strider mot den välutrustade tyska armén.


Överallt byggdes barrikader för att stoppa den tyska armén.

 


8 maj 1945 - elitförbanden SS lämnar Prag för att inte hamna i rysk fångenskap.

Dessförinnan sätter tyskarna eld på Gamla stads rådhus  - den avlånga kontorsdelen återuppbyggdes aldrig igen.


Pragborna välkomnar den ryska Röda armén. Då visste man ännu inte att den nazistiska terrorn skulle snart ersättas med den kommunistiska.