Mäster Jan Hus


Den katolske prästen och reformatorn Jan Hus [ca 1370-1415] utnämndes år 1402 till predikant i Betlehemskyrkan, senare blev han även rektor för Karls universitet i Prag.

 

Efter flera skarpa uttalanden mot påvens avlatsbrev och stark kritik av den katolska kyrkans förfall kallades Jan Hus av påven till Konstanz i södra Tyskland. Han fick fri lejd för att inställa sig till påvens domstol men greps vid ankomsten, förklarades för kättare och brändes på bål den 6 juli 1415.


Jan Hus

Monument på Gamla Stads torg. Staty av

Ladislav Šaloun, 1915

Fyra år senare, år 1419, störtades rådhuset av en upprättad folkmassa som kastade ut de katolska rådmännen genom fönstret. Det var en startsignal för de husitiska krigen som pågick fram till år 1434.

 

Husiterna

 

Mäster Jan Hus dödsdag, den 6 juli 1415, firas i Tjeckien som allmän helgdag.

 

Helgdagar